Sovellukset

Sovellusohjelma on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu jonkin tietyn tehtävän helpottamiseen tai ongelman ratkaisemiseen.

Sovellusohjelma on käyttäjän toiminnoista vastaava ohjelma kuten taulukkolaskentaohjelma tai tekstinkäsittelyohjelma. Sovellusohjelman vastakohta on tietokonejärjestelmän sisäistä toimintaa ohjaava ohjelmisto eli järjestelmäohjelma kuten käyttöjärjestelmä.


Tietoturvan vaatimustaso kiristymässä

Tietoturvan vaatimustaso kiristymässä

Kehittyvän teknologian myötä ovat myös tietoturvan ja kyberturvallisuuden vaatimustasot kiristyneet. Viranomaisten ja operaattoreiden lisäksi laitetoimittajilta vaaditaan yhä tiukempaa tietoturvan hallintaa. Myös yksittäisten ihmisten tietoturvaan liittyvät kansalaistaidot ovat osa toimivaa kokonaisuutta….

Suomi vahvasti mukana Euroopan 6G-taajuustyössä

Suomi vahvasti mukana Euroopan 6G-taajuustyössä

Kuudennen sukupolven matkaviestinteknologiaa eli 6G:tä innovoidaan jo aktiivisesti. Euroopan komissio keskittyy aluksi 6G-teknologian kehitysaskeliin Euroopassa ja valmistelee tiekarttaa 6G:n käyttöönotolle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä liikenne- ja viestintäministeriö osallistuvat 6G-taajuustyöhön…